Przetarg

na renowację parkietu w sali gimnastycznej
w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach

– ogłoszenie o zamówieniu
– SIWZ
– zał.1 do SIWZ – ogólna specyfikacja techniczna
– zał.2 do SIWZ – szczegółowa specyfikacja techniczna
– zał.3 do SIWZ – przedmiar robót
– zał.4 do SIWZ – wzór umowy
– zał.5 do SIWZ – formularz oferty
– zał.6 do SIWZ – oswiadczenie z art.22
– zał.7 do SIWZ – wykaz robót
– zał.8 do SIWZ – oświadczenie 24

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARGU 

 

       PRZETARG

  na remont sanitariatów w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach

              PRZETARG NIEOGRANICZONY

na przebudowę zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej
oraz przystosowanie części budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne
z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał nr 1 do SIWZ

architektura

Przekrój A-A

rzut pochylni

Rzut przyziemia

Sytuacja skala 1 1000

instalacje elektryczne

Rzut przyziemia – instalacje elektryczne

Schemat zasilania

instalacje sanitarne

Rozwinięcie instalacji wod- kan

Rozwinięcie instalacji c.o

Rzut przyziemia – instalacja c.o

Rzut przyziemia – instalacja wod-kan

opisy techniczne

zał nr 2 do SIWZ STWIOR

Specyfikacja – instalacja C.O

Specyfikacja budowlana

Specyfikacja instalacja wod.-kan

Specyfikacja techniczna – instalacja elektryczna

Specyfikacja techniczna – instalcja wentylacji mechnanicznej

zał nr 3 do SIWZ Wzór umowy

zał nr 4 do SIWZ Przedmiar ogólnobudowlany

zał nr 5 do SIWZ Przedmiar inst grzewczej i wentylacji

zał nr 6 do SIWZ Przedmiar instalacji elektrycznych

zał nr 7 do SIWZ Przedmiar instalacji wod.-kan.

zał nr 8 do SIWZ formularz oferty

zał nr 9 do SIWZ oświadczenie 22

zał nr 10 do SIWZ wykaz robót

zał nr 11 do SIWZ oświadczenie 24

modyfikacja SIWZ

informacja najkorzystniejszej oferty


PRZETARG – REMONT SANITARIATÓW

 Zamawiający – Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach ogłasza przetarg nieograniczony na REMONT SANITARIATÓW DLA DZIEWCZĄT  Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach wraz z WYMIANĄ PIONÓW KANALIZACYJNYCH

– ogłoszenie o zamówieniu
– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– zał.1 do SIWZ – przedmiar robót
– zał.2 do SIWZ – STWIOR
– zał.3 do SIWZ – wzór umowy
– zał.4 do SIWZ – formularz_oferta
– zał.5 do SIWZ – oswiadczenie z art.22
– zał.6 do SIWZ – wykaz wykonanych zamówień
– zał.7 do SIWZ – wykaz osób i podmiotów
– informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty