Comenius

We wrześniu 2012 roku Gimnazjum w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach przystąpiło do realizacji kolejnego programu Comenius pt. „Życie i praca kobiet w Zjednoczonej Europie”.
Oprócz naszego gimnazjum, które jest autorem i koordynatorem projektu, biorą w nim udział szkoły:
– Anadolu Lisesi z Polatli w Turcji
– Group Scolar z Pucioasy w Rumunii
– szkoła artystyczna Applicata Fantoni w Bergamo we Włoszech
-gimnazjum z Hortiatis w Grecji

Podstawowym celem projektu jest pokazanie życia codziennego, rodzinnego, zawodowego oraz roli kobiet w społeczeństwach poszczególnych państw, zarówno dawniej jak i dziś. Pokażemy ich przywiązanie do tradycji, ale i sposoby przystosowania się do życia we współczesnych warunkach. Będziemy udowadniać, że mimo różnic narodowościowych, kulturowych i religijnych kobiety maja prawo do godnego życia, zdobywania wykształcenia, odpowiedniej pracy i realizacji swych marzeń. Jednocześnie powinny być doceniane w rodzinie, lokalnym społeczeństwie i państwie.

W związku z tym, będziemy realizować kolejne zadania i uczestniczyćw wizytach roboczych w krajach partnerskich. Za wykonanie poszczególnych prac, odpowiedzialni są uczniowie klas 1-3 gimnazjum w łącznej liczbie 86. Opiekę nad ich przebiegiem będą sprawować: koordynator projektu, nauczyciele języka angielskiego i wychowawcy klas gimnazjalnych.

W wizytach roboczych w krajach partnerskich, oprócz nauczycieli wezma udział uczestnicy prokektu, uczniowie klas 1-2 gimnazjum, którzy uzyskali najwyższe oceny w klasyfikacji rocznej lub półrocznej.

Dzięki zaplanowanym działaniom, uczniowie naszej szkoły poszerzą swoje wiadomości z zakresu: gegrafii, historii, wiedzy o społeczeństwie, kultury i sztuki innych państw oraz będą mieć możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności posługiwania się językami obcymi i nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Realizacja programu Comenius, to również promocja naszej szkoły w międzynarodowym środowisku edukacyjnym.

W oparciu o wcześniejsze ustalenia na tygodniową wizytę roboczą w Polatli koło Ankary /Turcja/  zostali zakwalifikowani chłopcy – uczniowie klas drugich gimnazjalnych:
– Karol Janek – klasa 2a gimnazjum – średnia 5,13 za ubiegły rok szkolny
– Jakub Górowski – klasa 2a gimnazjum – średnia 5,13 za ubiegły rok szkolny
– Jarosław Ciślak –klasa 2c gimnazjum – średnia 5,06 za ubiegły rok szkolny

WIZYTA W GRECJI

WIZYTA WE WŁOSZECH

WIZYTA W TURCJI