Zasady korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach w roku szkolnym 2020/2021

Numer konta:42 2030 0045 1110 0000 0160 6930. W tytule przelewu prosimy zaznaczyć czy opłata dotyczy obiadów ucznia przedszkola czy szkoły.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację, czy opłata dotyczy szkoły czy przedszkola. W przypadku dokonywania wpłaty za kilkoro dzieci prosimy o wykonanie jednego przelewu.

Osoby dokonujące płatności przelewem, które dokonywały zwrotów w poprzednim miesiącu prosimy o wcześniejszy kontakt (może być telefoniczny) w celu uzyskania informacji ile wynosi bieżąca kwota do zapłaty.

Przypominamy, że po terminie wpłat tj. 10. każdego miesiąca zaległe wpłaty przyjmowane są tylko w sekretariacie ze względu na konieczność uiszczenia opłaty za zwłokę. Bardzo prosimy o dochowanie terminu wpłaty zgodnie z podpisaną umową. Wzór umowy znajdziecie Państwo poniżej.
Informujemy również, że ze względu na liczne nieterminowe wpłaty, zgodnie z pkt 3. umowy, stołówka będzie wstrzymywać wydawanie obiadów osobom, które nie uregulowały należności.
Prosimy o płatności od 1 danego miesiąca, nie wcześniej.
Koszt jednego obiadu to 4,00 PLN.

 

Osoby płacące gotówką prosimy o przygotowanie odliczonej sumy, kwoty są zawsze podawane z wyprzedzeniem na stronie szkoły i na tablicach ogłoszeń.

Przed dokonaniem przelewu na bieżący miesiąc prosimy  rodziców o kontakt z sekretariatem szkoły celem uzyskania informacji o należnej kwocie za obiady (zwłaszcza jeśli dziecko miało odpisy obiadowe)

Koszt obiadów za m-c wrzesień 84,00zł.

Umowę można pobrać  poniżej

umowa obiady 2020