Opieka i wychowanie

Wychowanie w szkole nie jest ani sprawą odrębną, ani dodatkową – stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela.

Najważniejsze sprawy w wychowywaniu dzieci w naszej szkole to:

  • działania zmierzające do zapewnienia naszym uczniom poczucia bezpieczeństwa
  • współpraca z rodzicami, by nasze działania były spójne
  • zapewnienie opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • organizowanie profilaktyki społecznej i zdrowotnej
  • stworzenie uczniom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwoju zainteresowań
  • wprowadzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym
  • pielęgnowanie tradycji szkoły
  • rozwijanie samorządności i samodzielności poprzez pracę organizacji szkolnych

Opiekę nad dziećmi, których rodzice pracują do późnych godzin sprawuje świetlica szkolna od godziny 7:00 do 16:00. Dzieci mają tu zapewnioną fachową opiekę wykwalifikowanych pedagogów, mogą odrabiać lekcje, bawić się, a o określonej porze zjeść ciepły posiłek w stołówce. Pracujący tu nauczyciele pomagają dzieciom w nauce, wypełniają czas wolny od nauki, uczą zasad zachowania w grupie.

W razie potrzeby o pomoc można zwrócić się do pedagoga szkolnego, którego zadaniem jest organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej dla uczniów. Od lat szkoła współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym, Policją i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Rodzice uzyskują fachową poradę w trudnych sytuacjach losowych, uczniowie zaś mogą liczyć na pomoc w określeniu własnych możliwości i zainteresowań oraz wyborze właściwej szkoły ponadgimnazjalnej.  Przygotowywane są prelekcji z udziałem fachowców w dziedzinie pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Systematycznie opracowuje się  i realizuje programy profilaktyczne, których zadaniem jest zapobieganie zagrożeniom i zachowaniom ryzykownym.

W szkole znajduje się także gabinet lekarski, w którym pracuje pielęgniarka szkolna 3 dni w tygodniu.