„Złote Szkoły NBP – spotkanie z ekspertem”

MZS5   Kwiecień 26, 2021  

IMG_0741

W ramach projektu „Złote Szkoły NBP – Giganci finansów osobistych”, w którym bierze udział nasza szkoła zostały zorganizowane dwa „Spotkania z ekspertami”.

O pierwszym spotkaniu można przeczytać tutaj: http://mzs5.gorlice.pl/zlote-szkoly-nbp-giganci-finansow-osobistych/

Drugie spotkanie odbyło się 26 kwietnia 2021r. i dotyczyło zarządzania ryzykiem – ubezpieczeń i ich rodzajów. Drużyna jako eksperta zaprosiła pana Andrzeja Wojnarskiego – właściciela jednej z agencji ubezpieczeniowych w Gorlicach.

Tematem przewodnim drugiego „Spotkania z ekspertem” była „Umiejętność zarządzania ryzykiem – ubezpieczenia i ich rodzaje”. Na spotkaniu, oprócz Drużyny obecni byli uczniowie z klas siódmych i ósmych. Miało ono charakter warsztatów – ekspert najpierw przedstawił przygotowane przez siebie materiały, później zapraszając słuchaczy do dyskusji.

Pan Andrzej Wojnarski rozpoczął od wytłumaczenia podstawowych pojęć, między innymi czym są ubezpieczenia oraz co to jest polisa ubezpieczeniowa. Następnie przedstawił historię ubezpieczeń, co spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy nie zdawali sobie sprawy, że już w starożytności znane były przypadki zrzeszania się zainteresowanych podmiotów w celu wspólnego ponoszenia ryzyka.

Uczniowie wymieniali różne powody, dla których ludzie ubezpieczają siebie lub swój majątek. Ekspert, na przykładzie swojej agencji anonimowo przedstawił przykłady kilku wpisów z raportów dla ubezpieczyciela – głównie tych zabawnych i niezrozumiałych, by uczulić słuchaczy na poprawność sformułowań w takim raporcie.

Kolejnym etapem prezentacji było przedstawienie podziału ubezpieczeń na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia gospodarcze, a także wyjaśnienie różnicy między nimi. Ekspert dokładnie objaśnił czym są ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne, majątkowe i ubezpieczenia na życie.  Największym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się przykładowe sprawy osób, będących klientami agencji ubezpieczeniowej, której właścicielem jest ekspert.

Należy zaznaczyć, że pan Andrzej Wojnarski nie promował produktów ani usług swojej agencji.

Oba zorganizowane „Spotkania z ekspertem” były przeprowadzone zgodnie z zasadami sanitarnymi. Przed rozpoczęciem spotkania Drużyna zadbała o to, aby pomieszczenie zostało zdezynfekowane. Uczniowie weszli do sali w maseczkach, przed drzwiami zdezynfekowali dłonie. Drużyna pilnowała, by uczniowie zajmowali miejsca pojedynczo, w bezpiecznej odległości.IMG_0390

 

 

Opracowała: Gubała Natalia, Klimek Halina