Nauczyciel na miarę XXI wieku – klucz do sukcesu szkoły i uczniów

MZS5   Październik 17, 2017  

SZKOLA TWARDOWSKI PLAKAT UNIAMiejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach ,pozyskał dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego-/program PO WER / na realizację zadań w oparciu o ponadnarodową mobilność kadry edukacji szkolnej. Zwycięski projekt nosi tytuł” Nauczyciel na miarę XXI wieku – klucz do sukcesu szkoły i uczniów”. W ramach wyżej wymienionego programu nauczyciele: Halina Klimek-/geografia/,Aneta Mrukowicz /matematyka/,Iwona Stec/biologia/,Barbara Waśkowska /język niemiecki/,Grzegorz Przybycień/wychowanie fizyczne/,Artur Zagórski/informatyka/wezmą udział w 5 –dniowych warsztatach zorganizowanych na Malcie .Ich celem jest nabycie ponadnarodowych umiejętności i kompetencji w zakresie dostosowania szkoły do europejskich wymogów edukacyjnych na miarę XXI wieku ,między innymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Spotkanie w międzynarodowej grupie pozwoli na wymianę doświadczeń w tym zakresie i nawiązanie stosownej współpracy. Dodatkowym atutem jest pozyskanie środków na zakup sprzętu i niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji programu ,wspomagających działalność statutową szkoły.
Halina Klimek

Galeria zdjęć