Samorząd uczniowski

SZKOŁA PODSTAWOWA

Przew.  – Anna Mierzwińska z kl. 6a

Z-ca – Laura Firszt z kl. 6a

Sekretarz – Sara Kalinowska z kl. 6a

Opiekunowie – mgr Alicja Haluch, mgr Monika Dobek

GIMNAZJUM

Przew. – Marcelina Warecka III A G

Z-ca – Bartosz Bieryt III A G

Sekretarz – Kamil Wilczkiewicz III A G

Opiekunowie – mgr Agata Tomasiak, mgr Barbara Zastępa