Oferta edukacyjna

Nadrzędnym zadaniem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia, dlatego też oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych proponujemy zajęcia dodatkowe, przeznaczone dla uczniów uzdolnionych i tych, którzy mają problemy z nauką.

W trosce o jak najbardziej efektywne nauczanie zapewniamy:

 • nauczanie w grupach na zajęciach języka obcego, wychowania fizycznego i informatyki,
 • obowiązkową naukę drugiego języka obcego w gimnazjum,
 • możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych i  kół zainteresowań
 • rozwijanie talentów artystycznych w szkolnej grupie teatralnej, kole plastycznym, recytatorskim, wokalnym, regionalnym i innych
 • możliwość korzystania z bogatej bazy dydaktycznej szkoły
 • sposobność rozwijania zainteresowań dziennikarstwem w redakcji szkolnej gazetki „Ekspresik”,
 • możliwość rozwijania swoich pasji sportowych na zajęciach UKS „Piątka”,
 • kształtowanie zdrowego stylu życia dzięki realizację programu autorskiego z ekologii oraz aktywny udział za zajęciach koła ekologicznego,
 • uczestnictwo w różnorodnych konkursach, turniejach i zawodach,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów wszystkich klas młodszych,
 • współuczestnictwo w rozwoju szkoły poprzez udział w programach edukacyjnych i profilaktycznych ( np. „Szkoła z Klasą”, „Szkołą Promująca Bezpieczeństwo” i in.),
 • możliwość rozwijania odpowiedzialności i samodzielności poprzez pracę w samorządzie uczniowskim,
 • pogłębianie postaw zaangażowania na rzecz potrzebujących, czyli uczestnictwo w działaniach grupy wolontariuszy,
 • współtworzenie klimatu i tradycji szkoły poprzez organizację i udział w takich przedsięwzięciach jak Szkolny Turniej „Super Klasa”, obchody Dnia Ziemi, Gimbal, i wielu innych uroczystościach, na stałe wpisanych w bogatą tradycję naszej szkoły.