Informacje ogólne

Szkoła została wybudowana na działce o powierzchni 1 ha 25a. Jest to budynek 3-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 3826m3 i kubaturze 15 523 m3.
Spełnia wymogi budynku szkolnego zgodnie z obowiązującymi normami.
Pomieszczenia dydaktyczne rozmieszczone są stosownie do etapu edukacyjnego dzieci. Parter zajmują dzieci z klas I-III, starsze dzieci ze szkoły podstawowej uczą się głównie na I piętrze, zaś klasy gimnazjalne na poziomie II piętra.
Biblioteka, pracownie komputerowe, sklepik – to pomieszczenia dla wszystkich użytkowników szkoły. Usytuowano je na I piętrze.
Szkoła dysponuje 27 salami lekcyjnymi. Oprócz tego na parterze budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne tj. gabinety dyrektora i jego zastępcy, sekretariat, księgowość, gabinety pedagoga szkolnego i pielęgniarki, stołówka oraz świetlica.

Szkoła posiada ponadto:

– stołówkę z zapleczem kuchennym przystosowanym do wydawania około 200 posiłków,
– świetlicę szkolną zapewniająca opiekę w godzinach od 700 do 1600,
– salę gimnastyczną o wymiarach 24m x 14m, wraz z zapleczem (szatnie, magazyn sprzętu, sanitariaty, natryski,   pomieszczenia dla nauczycieli),
– salę do gimnastyki korekcyjnej, wyposażoną w podstawowy sprzęt do ćwiczeń,
– bibliotekę z 18 tys. woluminów, stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu, literaturą fachową dla nauczycieli,
– 2 pracownie komputerowe,
– pracownię multimedialną.

W skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego wchodzi Przedszkole nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 5.

Szkoła podstawowa liczy obecnie 479 uczniów, uczęszczających do 20 oddziałów, w klasach 1-3 jest 155, a w klasach 4-8 324 uczniów. Do siedmiu oddziałów przedszkola uczęszcza 165 dzieci.

Rada pedagogiczna liczy łącznie 50 nauczycieli. Ponadto w zespole szkół zatrudnionych jest łącznie 20 pracowników administracyjno-obsługowych.