ZŁOTE SZKOŁY NBP – Podsumowanie projektu

MZS5   Kwiecień 29, 2021  

Zakończył się projekt „Złote Szkoły NBP”, w którym brał udział Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach. W ramach projektu została utworzona Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, w skład której wchodzili nauczyciele – p. Halina Klimek (nauczyciel geografii), p. Natalia Gubała (nauczyciel matematyki) oraz uczniowie z klas siódmych i ósmych.

uczestnicy projektu w sali lekcyjnej wraz z opiekunem, panią Haliną Klimek

uczestnicy projektu w sali lekcyjnej wraz z opiekunem, panią Haliną Klimek

Celem projektu było aktywizowanie uczniów i nauczycieli do podejmowania działań rozwijających kompetencje ekonomiczne oraz wspieranie rozwoju kompetencji finansowych młodego pokolenia.

W ramach projektu członkowie Drużyny mieli do wykonania kilka obowiązkowych zadań, między innymi zorganizowanie spotkania z ekspertem w dziedzinie bankowości i ubezpieczeń oraz przeprowadzenie  lekcji z ekonomią. Wszystkie te zadania zostały zrealizowane, a o ich efektach można przeczytać na stronie szkoły. Ostatnim zadaniem Drużyny było przygotowanie debaty podsumowującej projekt.

Debata w formie stacjonarnej została przeprowadzona 28 kwietnia 2021r. Jej celem była możliwość podsumowania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie realizacji projektu „Złote Szkoły NBP”.

W trakcie debaty między innymi przypomniano tematy realizowane w trakcie spotkań w ramach programu, powtórzono zagadnienia ekonomiczne, które były poruszane podczas spotkań i lekcji, takie jak np.: budżet, poduszka finansowa, spirala zadłużenia, konto bankowe, karty bankowe /kredytowa, płatnicza, debetowa/. Uczestnicy w grupach przeprowadzili dyskusję na temat wybranych pojęć, następnie wybrali te zagadnienia, które najbardziej się im utrwaliły.

Uczniowie prezentowali tematy, na które chcieliby podyskutować ze swoimi rówieśnikami. Do takich tematów należały:

  1. a) Prawidłowa konstrukcja budżetu domowego.
  2. b) Zalety i wady kredytów i pożyczek.
  3. c) Zalety i wady kart płatniczych (ze szczególnym uwzględnieniem tych, które można otrzymać po ukończeniu 13 roku życia).
  4. d) Korzyści wynikające z ubezpieczenia uczniów w szkole, podczas szkolnych wycieczek.
  5. e) Porównywanie kursów walut, przeliczanie walut na złotówki.
  6. f) Symulacja rent i emerytur, różnice w emeryturach między kobietami i mężczyznami.
  7. g) Parytet siły nabywczej pieniądza.

 

Następnie dyskutowano na temat przydatności w życiu wiedzy zdobytej podczas realizacji programu. Moderatorami dyskusji byli członkowie drużyny, a eksperci czuwali nad poprawnością jej przebiegu. Dyskusja przebiegała bardzo sprawnie, wszyscy aktywnie się w nią włączali, co jest dowodem na adekwatność przekazywanych treści do możliwości poznawczych uczniów. Uczestnicy projektu nie spodziewali się, że wiedza bankowa jest tak interesująca i przydatna w życiu, a jej brak może być przyczyną wielu kłopotów np. spirala zadłużenia, finansowe oszustwa internetowe, brak podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Na zakończenie spotkania uczestnicy przygotowali złote kokardy i ustawili się do wspólnego zdjęcia. Opracowali piosenkę do hasła, które zostało ułożone przed rozpoczęciem programu. Wspólnie ją zaśpiewali i nagrali.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy uznali, że czas poświęcony na zajęcia projektowe nie był stracony. Na koniec odbyła się ewaluacja całego programu. Jej wynik pokazał, że uczniowie w niekonwencjonalny sposób zdobyli bardzo przydatną  w życiu wiedzę.

„Złote szkoły NBP”? – warto było uczestniczyć!

tablica z hasłem projektu

tablica z hasłem projektu

 

Opracowała: Gubała Natalia, Klimek Halina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aGTyl-nS5p8