Rada pedagogiczna

KADRA KIEROWNICZA
Dyrektor szkoły – mgr Barbara Kuk
Wicedyrektor szkoły – mgr Iwona Gryzik
NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA
mgr Barbara Zastępa – p.o. kierownika przedszkola
mgr Katarzyna Barczyk
dr Rafał Fudala
mgr Katarzyna Kaleta
mgr Agnieszka Koszyk
mgr Renata Kowalska
Halina Łukaszyk
mgr Karolina Mikosz
mgr Katarzyna Pawłowska
mgr Halina Pruchnicka
mgr Maria Szarowicz
mgr Katarzyna Trzaskoś
NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
mgr Dorota Bogusz
mgr Agnieszka Chrypliwa
mgr Dorota Dziergas-Szura
mgr Celina Tarsa
mgr Marta Wójcicka
mgr Jadwiga Zielińska
mgr Karolina Wilczak
Justyna Burkot  – świetlica
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
mgr Iwona Gryzik
mgr Anna Biernacka
mgr Joanna Bogusz
mgr Monika Dobek
mgr Mirosława Dubec
mgr Alicja Haluch
mgr Emil Hojsak
mgr Renata Janik-Wasylczak
mgr Joanna Moroń
mgr Iwona Strusińska-Dziewic
mgr Magdalena Tokarz
mgr Agata Tomasiak
mgr Barbara Waśkowska
mgr Barbara Zastępa
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
mgr Barbara Kuk
mgr Dorota Chrząszcz
mgr Katarzyna Furman
mgr Natalia Gubała
mgr Halina Klimek
mgr Aneta Mrukowicz
mgr Iwona Stec
mgr Artur Zagórski
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
mgr Grzegorz Przybycień
mgr Piotr Telega
mgr Katarzyna Oczkowicz
NAUCZYCIELE RELIGII
ks. mgr Krzysztof Czaja
s. mgr Alicja Hukowicz
ks. mgr Stanisław Kogut
ks. mgr Piotr Sala
PEDAGOG SZKOLNY
mgr Dorota Januś
BIBLIOTEKA SZKOLNA
mgr Karolina Rybczyk
LOGOPEDA
mgr Katarzyna Kukla