Programy stypendialne dla klas VIII

MZS5   Marzec 8, 2021  

Poniżej przedstawiamy linki do stron zawierających informacje o programach stypendialnych skierowanych do uczniów klas VIII. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty

Program Stypendialny Horyzonty

realizowany przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego (Fundacja EFC)

w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków (FRS)

Kandydatami do programu Horyzonty mogą być uczniowie i uczennice klas VIII, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową, i:

  • zamieszkują w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców przez minimum pół roku poprzedzające datę wysłania formularza online (wymóg dotyczący liczby mieszkańców nie obowiązuje uczniów i uczennic, zamieszkujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
  • uzyskali dobre lub rokujące na przyszłość wyniki w nauce;
  • zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę wynosi poniżej 1 200 zł netto miesięcznie;
  • będą starali się o przyjęcie do jednej ze szkół współpracujących z Fundacją EFC – ich lista  znajduje się na stronie www.efc.edu.pl.

Szczegóły znajdują się na stronie: https://efc.edu.pl/

 

Program stypendialny „Klasa”- fundacja BNP Paribas

Kandydatami do Programu są uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a. zamieszkują na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców,
b. uzyskali średnią co najmniej 4,5 z wybranych przedmiotów na koniec pierwszego półrocza ósmej klasy szkoły podstawowej i/lub są laureatami/finalistami olimpiad bądź laureatami konkursów przedmiotowych i/lub posiadają inne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe itd.,
c. zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1 200 zł,
d. chcą się rozwijać, mają ponadprzeciętną motywację,
e. są zaangażowani społecznie i lubią pomagać innym

Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa