OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY TEST DIAGNOSTYCZNY ÓSMOKLASISTY

MZS5   Marzec 11, 2021  

17 – 19 MARCA 2021

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  DLA KLAS ÓSMYCH !
KLASY 1 –  3  EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ UCZĄ SIĘ STACJONARNIE !
KLASY 4 – 7  SZKOŁY PODSTAWOWEJ UCZĄ SIĘ ZDALNIE !

Opracowała: Iwona Gryzik – wicedyrektor